กำจัดปลวกอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันวิธีการกำจัดปลวกที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คงไม่พ้นการนำสารเคมีมาใช้ ซึ่งวิธีที่นิยมกันก็มีอยู่หลายชนิดเช่น ชนิดเทราดลงดิน ชนิดทาป้องกันที่เนื้อไม้ หรือชนิดผง แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะนำไปใช้ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ ก่อนใช้ควรสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม รวมทั้งการเก็บรักษา ควรที่จะต้องเก็บให้มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน และที่สำคัญคือห้ามใช้ยากำจัดปลวกกับพืชหรือสัตว์ทุกชนิด

green

ระหว่างใช้ต้องอยู่เหนือลม และควรเพิ่มความระมัดระวัง อย่าให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนัง เมื่อฉีดพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วควรที่จะรีบล้างมือ ล้างหน้า อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หากระหว่างกำลังดำเนินการแล้วน้ำยาเกิดเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนการระคายเคืองทุเลา หากยังไม่ดีขึ้นควรต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้าเผลอกลืนเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมทั้งภาชนะที่บรรจุที่มีฉลาก หรือใบแทรกที่มีรายละเอียดของวัสดุอันตราย

จะเห็นได้ว่าถ้าเราเลือกวิธีการกำจัดปลวกด้วยตัวเอง คงจะหลีกเลี่ยงความยุ่งยากต่างๆไม่ได้แน่ ไหนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน และยังไม่มั่นใจว่าสามารถกำจัดปลวกได้หมดไปหรือไม่ ที่สำคัญก็ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยต่อคนที่อาศัยอยู่ในบ้านและสัตว์เลี้ยง ดังนั้นเราเรียกใช้บริษัทกำจัดปลวกให้เค้าเข้ามาดำเนินการแทนเรา ยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นซักนิดแต่กำจัดปลวกปลอดภัยดีกว่าคะ

กำจัดปลวกอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันวิธีการกำจัดปลวกที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คงไม่พ้นการนำสารเคมีมาใช้ ซึ่งวิธีที่นิยมกันก็มีอยู่หลายชนิดเช่น ชนิดเทราดลงดิน ชนิดทาป้องกันที่เนื้อไม้ หรือชนิดผง แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะนำไปใช้ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ ก่อนใช้ควรสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม รวมทั้งการเก็บรักษา ควรที่จะต้องเก็บให้มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน และที่สำคัญคือห้ามใช้ยากำจัดปลวกกับพืชหรือสัตว์ทุกชนิด

ระหว่างใช้ต้องอยู่เหนือลม และควรเพิ่มความระมัดระวัง อย่าให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนัง เมื่อฉีดพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วควรที่จะรีบล้างมือ ล้างหน้า อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หากระหว่างกำลังดำเนินการแล้วน้ำยาเกิดเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนการระคายเคืองทุเลา หากยังไม่ดีขึ้นควรต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้าเผลอกลืนเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมทั้งภาชนะที่บรรจุที่มีฉลาก หรือใบแทรกที่มีรายละเอียดของวัสดุอันตราย

จะเห็นได้ว่าถ้าเราเลือกวิธีการกำจัดปลวกด้วยตัวเอง คงจะหลีกเลี่ยงความยุ่งยากต่างๆไม่ได้แน่ ไหนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน และยังไม่มั่นใจว่าสามารถกำจัดปลวกได้หมดไปหรือไม่ ที่สำคัญก็ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยต่อคนที่อาศัยอยู่ในบ้านและสัตว์เลี้ยง ดังนั้นเราเรียกใช้บริษัทกำจัดปลวกให้เค้าเข้ามาดำเนินการแทนเรา ยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นซักนิดแต่กำจัดปลวกปลอดภัยดีกว่าคะ