ด่วน!!! อย.ประกาศเตือนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหากินกับปลวก

อย.ประกาศเตือนผู้บริโภคอย่าเห็นแก่ราคาถูก หลงเชื่อใช้บริการบริษัทเถื่อน ที่ไม่ได้ผ่านการขออนุญาตหรือไม่มีผู้ควบคุมที่ผ่านการอบรมตามที่อย.กำหนด เพราะอาจจะไม่มีความรู้ ความชำนาญในการปฎิบัติงานจัดการกำจัดปลวก แมลง และอาจนำสารเคมีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงวัตถุประสงค์ ข้อบ่งใช้ของผลิภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลในการกำจัดปลวกแล้ว อาจะเป็นอันตรายได้ ขอร้องผู้บริโภคช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบผู้กระทำผิดให้รีบแจ้งไปที่สายด่วนอย.ในทันที เพื่อไม่ให้บริษัทกำจัดปลวกเหล่านี้มีที่ยืน และหลอกลวงประชาชนต่อไปคะ

ซึ่งหากพบว่ามีผู้ประกอบการใดฝ่าฝืนไม่มาขออนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตรับจ้างกำจัดปลวกจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ