สายพันธุ์ปลวกในเมืองไทย

สายพันธุ์ปลวกในเมืองไทย

สายพันธุ์ปลวกในเมืองไทย

ปลวกในโลกนี้มีมากกว่า 2,000 สายพันธุ์ ปลวกชนิดที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือปลวกสกุล Coptotermes Gestroi เชื่อหรือไม่ว่าเฉพาะแค่ความเสียหายที่เกิดจากการทำลายของปลวกต่ออาคารบ้านเรือนคิดเป็นร้อยละ 95 เกิดมากจากปลวกใต้ดิน การกำจัดปลวกสายพันธุ์นี้ทำได้ยากกว่าสายพันธุ์อื่นๆด้วยเช่นกัน เพราะอุปนิสัยหลักที่แตกต่างจากปลวกใต้ดินสายพันธุ์อื่นคือ ความสามารถในการก่อสร้างรังย่อย ตามรอยแตก ซอกโพรงต่างๆ ตามช่องว่างระหว่างกำแพง โดยการนำดินขึ้นมาแทนที่เนื้อไม้ที่กัดกินไปจนเหลือไว้เฉพาะเปลือกผิวไม้บางๆ บางครั้งก็จะก่อรูปออกแผ่เป็นก้อน จนเต็มช่องว่างคล้ายกับกองฟองน้ำ เมื่อไหร่ที่พวกมันถูกรบกวนหรือถูกตัดเส้นทางเดิน พวกมันก็จะหลีกเลี่ยงโยกย้ายหาเส้นทางเดินใหม่ขึ้นมาแทน และถ้าพบแหล่งความชื้นที่เพียงพอก็สามารถที่จะแยกตัวไปสร้างรังขึ้นมาใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นกลับรังเดิม คล้ายๆกับการแตกหน่อ แตกตาของต้นไม้ จึงเป็นสาเหตุที่เรากำจัดปลวกได้ไม่หมดสิ้นเสียที เพราะฉะนั้นการกำจัดปลวกสายพันธุ์นี้จะต้องทำการฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกให้ทั่วทั้งบริเวณบ้าน เพื่อดักทุกช่องทางที่พวกมันจะสามารถไปสร้างรังใหม่ได้คะ