เครื่องค้นหาปลวกคือ

หัวใจหลักในการขั้นตอนการกำจัดปลวกก็คือการตรวจสอบ และค้นหารัง หรือทางเดินของปลวก เพื่อค้นหาความเสียหาย หรือบริเวณที่ถูกปลวกโจมตีให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด การที่จะตรวจสอบบริเวณที่ปลวกอยู่อาศัยความชำนาญอย่างมาก เพราะจะต้องซอกแซกไปตามจุดต่างๆของบ้าน เพื่อไล่ทดสอบหาไปทีละจุด โดยพกเครื่องมือประจำตัวคือไขควงที่มีด้ามแข็งๆไล่ทุบ เคาะ ตามเนื้อไม้หรือโครงสร้างต่างๆของบ้าน เช่น เสา วงกบประตู หน้าต่าง คานไม้ เป็นต้น เพราะการเคาะเราจะได้ยินเสียงของภายในเนื้อไม้ ถ้าเมื่อไหร่มีเสียงกลวงๆก็มั่นใจได้ว่ามีปลวกแน่นอนคะ

เครื่องค้นหาปลวก

เครื่องค้นหาปลวก

แต่สำหรับในยุคปัจจุบันนี้ มีเทคโนโลยีก้าวหน้าในการกำจัดปลวกได้พัฒนาขึ้นมาเป็น การนำเอาระบบค้นหาด้วยเรดาร์เข้าใช้งาน โดยจะทำออกมาในรูปแบบของเครื่องตรวจหาปลวกหรือ Rader Termite Detection ซึ่งจะเป็นเครื่องที่ปล่อยความถี่ออกมา เพื่อสะท้อนในเนื้อไม้ หรือของแข็ง สำหรับจับสัญญาณชีพปลวกได้ในลักษณะของคลื่นเรดาร์ สำหรับพื้นที่ที่เหมาะจะใช้เจ้าเครื่องนี้ก็คือพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เอง เช่นในผนังไม้ ในเสาหลอก ในผนังบ้าน บนฝ้าเดาน ที่คนไม่สามารถเข้าถึง อย่างไรก็ตามผู้ที่จะใช้เครื่องนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่มีปลวกด้วย เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยบริษัทรับกำจัดปลวกเข้ามาดำเนินการตรวจหาและกำจัดปลวกให้เราจะดีกว่าคะ