แมงเอ๋ย แมงเม่า

แมลงเม่าคือปลวกวรรณะสืบพันธุ์รองที่อยู่ในรังปลวกอยู่แล้ว มีหน้าที่คอยเป็นแม่รังเมื่อแม่รังปัจจุบันตายไป หรือเมื่อรังปลวกมีอายุมากขึ้นประมาณ 3-5 ปี จึงต้องมีการขยับขยายรัง โดยนางพญาจะผลิตปลวกวรรณะสืบพันธุ์รองออกมาจำนวนมากเพื่อให้พวกมันบินออกไปสร้างรังใหม่

แมงเอ๋ย แมงเม่า

แมงเอ๋ย แมงเม่า

การบินออกไปเล่นไฟของแมลงเม่าก็มีจุดสังเกตได้เหมือนกันว่าในบ้านของเรามีปลวกเข้ามาอาศัยอยู่แล้วหรือยัง เพราะถ้าเราสังเกตเห็นไฟหน้าบ้านที่มีแมลงเม่าบินเล่นไฟแล้วพยายามที่จะบินเข้ามาในบ้านเรา อันนี้จัดได้ว่าเป็นแมลงเม่าที่มาจากที่อื่นไม่ได้เกิดจากการมีปลวกภายในบ้านเรา แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรานั่งอยู่ในบ้านแล้วมีแมลงเม่าบินมาเล่นไฟทั้งๆที่เราปิดบ้านมิดชิดทำใจได้เลยคะว่า บ้านเรานั้นมีปลวกเข้ามาอาศัยเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่ต้องกำจัดปลวกเหล่านี้ให้ออกไป

แต่ก็ไม่ใช่ว่าแมลงเม่าทุกคู่ที่มาผสมพันธุ์กัน แมลงเม่าตัวเมียจะกลายเป็นนางพญาปลวกและแมลงเม่าตัวผู้จะกลายเป็นราชปลวกเสมอไป เพราะมีโอกาสน้อยมากที่จะสำเร็จในการสร้างรัง นักวิทยาศาสตร์บางท่านบอกว่ามีแค่ 1% หรือไม่ถึงด้วยซ้ำ แต่อย่างเพิ่งดีใจไปคะ ถึงแม้ว่าแมลงเม่าตัวเมียมีโอกาสที่จะเป็นนางพญาได้น้อย แต่ด้วยปริมาณจำนวนแมลงเม่าที่มากก็มีโอกาสที่จะฟักตัวกลายเป็นปลวกอยู่ดี

เพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรที่จะกำจัดแมลงเม่าก่อนที่มันจะกลายเป็นปลวกจะดีกว่าคะ เพราะเป็นการตัดวงจรชีวิตเริ่มต้นของตระกูลมันเลยทีเดียว เพราะการที่ต้องมานั่งกำจัดปลวกได้ภายหลังคิดว่าน่าจะทำให้สำเร็จได้ยากกว่าอย่างแน่นอน