กำจัดปลวกโดยไม่ใช่สารเคมี

|Comments are Off
ถึงแม้ว่าเราจะได้ดำเนินการกำจัดปลวกทั้งวิธีการฉีดปลวกหรือการใช้ยากำจัดปลวก จะทำให้ปลวกหายไปบ้าง แต่นั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าปลวกจะไม่กลับเข้ามาอีก เพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะกำจัดปลวกได้แล้ว เราควรวางแผนป้อง...