กำจัดปลวกด้วยใบสัก

|Comments are Off
ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการนำพวกน้ำยาสารเคมี มาใช้ในการกำจัดปลวก คนสมัยนั้นจึงใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการนำสมุนไพรและใบไม้บางชนิดที่มีสรรพคุณในการกำจัดปลวกมาใช้ตามบ้านเรือน ซึ่งมีใบไม้ชนิดห...