เครื่องค้นหาปลวก

เครื่องค้นหาปลวกคือ

|Comments are Off
หัวใจหลักในการขั้นตอนการกำจัดปลวกก็คือการตรวจสอบ และค้นหารัง หรือทางเดินของปลวก เพื่อค้นหาความเสียหาย หรือบริเวณที่ถูกปลวกโจมตีให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด การที่จะตรวจสอบบริเวณที่ปลวกอยู่อาศัยความชำนาญอย่างมาก เพราะจะต้องซอกแซกไปตามจุดต่างๆของบ้าน ...