สายพันธุ์ปลวกในเมืองไทย

|Comments are Off
ปลวกในโลกนี้มีมากกว่า 2,000 สายพันธุ์ ปลวกชนิดที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือปลวกสกุล Coptotermes Gestroi เ...