มาตรการกำจัดปลวกแบบบูรณาการถาวร

มาตรการกำจัดปลวกแบบบูรณาการถาวร

|Comments are Off
สืบเนื่องจากร่องรอยปลวกนั้นสามารถพบเห็นได้ง่ายๆด้วยตาเปล่า แต่ท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่าใช่ร่องรอยของปลวกหรือไม่ เพราะบางครั้งอาจจะเป็นแค่แมลงรบกวนที่มีลักษณะคล้ายๆกับปลวกก็ได้ ดังนั้นถ้าท่านเจ้าของบ้านเกิดข้อสงสัยว่าบ้านแสนรักกำลังตกเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของบรรดาปลวกใต้ดินอยู่หรือไม่...