ระบบสมุนไพรกำจัดปลวกไร้สารพิษ Safe for kid

ระบบสมุนไพรกำจัดปลวกไร้สารพิษ Safe for kid

 

ปัญหาสำคัญหนึ่งที่คนไทยประสบอยู่ขณะนี้ เนื่องจากสามารถทำลายบ้านเรือนให้เสียหายโดยสิ้นเชิงในระยะเวลา 3-5 ปี ปัจจุบัน ปัญหาปลวกกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น การขยายพื้นที่ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ มีอัตราการเจริญค่อนข้างสูง เนื่องจากการปลูกสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัยของมนุษย์เป็นการทำลายระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของปลวกและการเพิ่มที่อยู่อาศัยของมนุษย์เป็นการลดพื้นที่อาศัยและลดพื้นที่หากินของปลวก

จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย สำหรับการใช้สมุนไพรเพื่อกำจัดปลวกที่ปราศจากสารพิษที่สกัดจากสารธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีมีพิษสังเคราะห์ ที่เห็นผลชัดเจน ในการลดประชากรปลวกและหยุดการขยายพันธ์ของปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกระบวนการทำงานของสมุนไพรกำจัดปลวกนี้สามารถนำไปใช้ทำลายวงจรชีวิตของปลวกทำลายกระบวนการย่อยเซลลูโลสจากไม้ซึ่งเป็นอาหารของปลวกเพื่อหยุดการขยายพันธ์ของปลวกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ให้ผลที่ดีมากในการทำให้ปลวกสูญพันธ์ไปในที่สุด โดยทำให้โปรโตชัวในน้ำย่อยปลวกผิดปรกติ ซึ่งเป็นผลให้ขาดอาหาร ปลวกงาน ราชินีปลวก และตัวอ่อนตาย เพราะขาดอาหารเป็นผลให้ปลวกใต้พื้นดิน ตายยกรัง

สมุนไพรสกัดจากธรรมชาติเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพกำจัดปลวกอย่างได้ผล สูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งไม่ใช่ สารสังเคราะห์แต่เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ ( Botanical Extracts) เหมาะสำหรับควบคุมแมลงบิน และแมลงคลานได้ในทุกสถานที่ทั้งในโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารฟาร์มปศุสัตว์ โกดังข้าว โกดังแป้ง บนเครื่องบิน โรงพยาบาล โรงแรม บ้านพักอาศัย ตลอดจนสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง โดยใช้โปรแกรมการควบคุมแมลงตามระบบมาตรฐานคุณภาพ เช่น ISO และ HACCP หรือ IPM (Integrated Pest Management)

ปัญหากำจัดปลวกแบบเดิม ทำถี่ทำบ่อยแต่ปลวกไม่หาย เคมีกำจัดปลวกทำให้เกิดการสะสมของสารพิษตกค้างในที่อยู่อาศัย สารพิษตกค้างเป็นสาเหตุของโรคร้ายเช่น มะเร็ง หอบหืด โลหิตจาง ปอดอับเสบ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคระบบประสาท และทารกแรกเกิด พิการ เป็นต้น บั่นทอนสุภาพจิตเพราะกังวลถึงอันตรายของสารเคมีต่อชีวิต

สมุนไพรสกัดจากธรรมชาติเป็นทางเลือกที่เข้ามาแทนที่ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกแบบเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า คุณควรเลือกกำจัดปลวกและ แมลงรบกวนอื่นๆ ด้วยสมุนไพร