กำจัดปลวกอย่างปลอดภัย

|Comments are Off
ปัจจุบันวิธีการกำจัดปลวกที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คงไม่พ้นการนำสารเคมีมาใช้ ซึ่งวิธีที่นิยมกันก็มีอยู่หลายชนิดเช่น ชนิดเทราดลงดิน ชนิดทาป้องกันที่เนื้อไม้ หรือชนิดผง แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะนำไปใช้ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ ก่อนใช้ควรสวมถุงมือ หน้ากาก และอุ...

กำจัดปลวกอย่างปลอดภัย

|Comments are Off
ปัจจุบันวิธีการกำจัดปลวกที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คงไม่พ้นการนำสารเคมีมาใช้ ซึ่งวิธีที่นิยมกันก็มีอยู่หลายชนิดเช่น ชนิดเทราดลงดิน ชนิดทาป้องกันที่เนื้อไม้ หรือชนิดผง แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะนำไปใช้ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ ก่อนใช้ควรสวมถุงมือ หน้ากาก และอุ...

กำจัดปลวกโดยไม่ใช่สารเคมี

|Comments are Off
ถึงแม้ว่าเราจะได้ดำเนินการกำจัดปลวกทั้งวิธีการฉีดปลวกหรือการใช้ยากำจัดปลวก จะทำให้ปลวกหายไปบ้าง แต่นั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าปลวกจะไม่กลับเข้ามาอีก เพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะกำจัดปลวกได้แล้ว เราควรวางแผนป้อง...