ด่วน!!! อย.ประกาศเตือนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหากินกับปลวก

|Comments are Off
อย.ประกาศเตือนผู้บริโภคอย่าเห็นแก่ราคาถูก หลงเชื่อใช้บริการบริษัทเถื่อน ที่ไม่ได้ผ่านการขออนุญาตหรือไม่มีผู้ควบคุมที่ผ่านการอบรมตามที่อย.กำหนด เพราะอาจจะไม่มีความรู้ ความชำนาญในการปฎิบัติงานจัดการกำจัดปลวก แมลง และอาจนำสารเ...