มาตรการกำจัดปลวกแบบบูรณาการถาวร

มาตรการกำจัดปลวกแบบบูรณาการถาวร

|Comments are Off
สืบเนื่องจากร่องรอยปลวกนั้นสามารถพบเห็นได้ง่ายๆด้วยตาเปล่า แต่ท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่าใช่ร่องรอยของปลวกหรือไม่ เพราะบางครั้งอาจจะเป็นแค่แมลงรบกวนที่มีลักษณะคล้ายๆกับปลวกก็ได้ ดังนั้นถ้าท่านเจ้าของบ้านเกิดข้อสงสัยว่าบ้านแสนรักกำลังตกเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของบรรดาปลวกใต้ดินอยู่หรือไม่...

อากาศแล้ง..ปลวกบุกกินพืชผลเกษตร

|Comments are Off
หน้าแล้งปีนี้นอกจากจะทำความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรแล้ว ยังส่งผลให้อาหารในธรรมชาติมีน้อยลง พวกปลวกจึงอพยพเข้ามาหากินในไร่มันที่ตกค้างอยู่ในแปลงปลูกเป็นจำนวนมาก ยิ่งกระตุ้นให้ปลวกเข้ามากัดกินได้มากขึ้น ซึ่งเราสามารถสังเกตต้นมันสำปะหลังที่ถูกปลวกทำลายได้จาก ต้นจะมีการล้มเอี...